Begin van die Groot Vastyd ╰⊰¸¸. •¨* Afrikaans

http://orthodox-heart.blogspot.com

https://africaofmyheart.wordpress.com

AFRICA OF MY HEART

ORTHODOX HEART

13315520_835046329933812_1263480484343714174_n.jpg

Suid-Afrika

2017-04-12.jpg

Begin van die Groot Vastyd

 

Welkom by ons nuwe webblad!

Vandag het die begin van die Groot Vastyd aangebreek, ‘n tyd van bekering en inkeer, ter voorbereiding vir die groot feesdag van die Opstanding met die Pasga van die Heer. Dit begin met die Vergifnisvespers waartydens die gelowiges mekaar om vergifnis vra, want daar kan eintlik nie sprake wees van bekering as ons nie bereid is om mekaar se oortredinge te vergewe nie. Hierdie aangrypende diens het vanmiddag in ons kapel plaasgevind waar onderstaande foto geneem is.

Bron:

https://afrikaansortodoks.wordpress.com

https://afrikaansortodoks.wordpress.com/2012/02/26/begin-van-die-groot-vastyd/

Bedehuis Bethanië

Advertisements

Nuus – Bedehuis Bethanië – Afrikaans Ortodoks ╰⊰¸¸.•¨* Afrikaans

noi-khong-co-mua-dong-3

https://afrikaansortodoks.wordpress.com/nuus/

Nuus╰⊰¸¸.•¨* Bedehuis Bethanië – Afrikaans Ortodoks

Die Heilige Gregorius Palamas (+1360) ╰⊰¸¸. •¨* Afrikaans

http://saintsofmyheart.wordpress.com

SAINTS OF MY HEART

Die Heilige Gregorius Palamas (+1360)

Bron:

https://afrikaansortodoks.wordpress.com

https://afrikaansortodoks.wordpress.com/2012/03/11/die-heilige-gregorius-palamas/

Bedehuis Bethanië

AFRIKAANS ORTODOKS

Die gedagtenis vandag van Sint Gregorius Palamas op die Tweede Sondag van die Groot Vastyd is deel van ‘n regstreekse voortsetting van die Sege van die Ortodoksie wat ons verlede week gevier het. Want deur die erkenning van die rol wat Sint Gregorius Palamas in die oorwinning van die ketterye van die veertiende eeu gespeel het, vier ons ‘n hernieude sege van die Ortodoksie oor ‘n groot bedreiding vir die geloof.

Sint Gregorius is in 1296 gebore. Na ‘n aanvanklik sekulêre opvoeding het hy die monnike-lewe op die Berg Athos, wat destyds ‘n florerende sentrum van Continue reading “Die Heilige Gregorius Palamas (+1360) ╰⊰¸¸. •¨* Afrikaans”

Die Sondag van die Ortodoksie ╰⊰¸¸. •¨* Afrikaans

http://orthodox-heart.blogspot.com

https://africaofmyheart.wordpress.com

AFRICA OF MY HEART

ORTHODOX HEART

South_Africa_Hougaard_Malan_27.jpg

2017-04-12-1.jpg

Die Sondag van die Ortodoksie

https://afrikaansortodoks.wordpress.com

https://afrikaansortodoks.wordpress.com/2012/03/06/die-sondag-van-die-ortodoksie/

BEDEHUIS BETHANIË

Verlede Sondag het ons die Sondag van die Sege van die Ortodoksie gevier. Hier is ‘n uittreksel uit ons bisdomlike blad oor dié fees.

Vandag, op die eerste Sondag van die Groot Vastyd, gedenk ons die oorwinning van die Ortodoksie oor die kettery van die ikonoklasme. In die agste eeu is die Kerk uitmekaar geskeur deur hulle wat beswaar gemaak het teen die verering van die ikone, en in 787 het die Tweede Konsilie van Nicea daarop gereageer deur die rol van ikone in die Kerk te bevestig en te verklaar dat “Wanneer hierdie voorstellings beskou word, dit hulle wat daarna kyk hulle prototipe sal laat gedenk en liefhê .” Die Konsilie het onderskei tussen aanbidding, wat God alleen toekom, en die verering wat ons aan ikone gee, en verklaar dat wanneer ons ‘n ikoon vereer, ons eintlik die werklikheid vereer wat dit verteenwoordig.

Selfs na die Konsilie het die ikonoklasme voortgeduur totdat die keisering Theodora in 844 die Ortodoksie opnuut gevestig het met ‘n plegtige prosessie en verering van die ikone op die eerste Sondag van die Vastyd. Dit was die begin van vandag se fees en vier die sege van die ware leer oor kettery.

Die sege van die Ortodoksie wat ons vandag vier, staan in volledige samehang met die vroeëre stryd vir die Ortodokse geloof, want wat op die spel was, was nie bloot die geldigheid van die verering van die ikone nie, maar juis die werklikheid van die Vleeswording van Christus, wat die Kerk in vroeëre eeue geworstel het om te bely. Omdat God in Christus volledig mens geword het, is die stoflike self geheillig en het dit ‘n geskikte medium geword om Sy beeltenis weer te gee. Soos Sint Johannes van Damaskus geskryf het: “As ‘n mens eers verstaan dat die Onliggaamlike vir jou mens geword het, is dit vanselfsprekend dat jy Sy menslike beeld kan weergee.”

Onomskryfbare Meester, in u goddelike natuur, en in die laaste tye vlees geword, het dit U behaag om omskryfbaar te word; want deur vlees aan te neem, het U ook al die eienskappe daarvan aangeneem. Wanneer ons daarom die vorm van u gelykenis weergee, gee ons dit ‘n relatiewe verering en word ons verhef tot liefde vir U, en in die navolging van die tradisies van die apostels, verkry ons daaruit die genade van heling.

Uit die Vespers vir die Sondag van die Ortodoksie

Uittreksel uit Evangelion. ‘n Bulletin van die Ortodoks-Christelike Geloof, 4 Maart 2012.

PDF – AFRIKANERS EN DIE TRANSENDENTE: WAAROM EK DIE ORTODOKSIE GEKIES HET – Afrikaans

https://africaofmyheart.wordpress.com

http://romancatholicsmetorthodoxy.wordpress.com

ROMAN CATHOLICS MET ORTHODOXY

AFRICA OF MY HEART

2014.10.15_1413367189_rt_turystyka.wp

url.jpg

https://afrikaansortodoks.files.wordpress.com/2012/02/vrye-afrikaan-onderhoud-met-vr-zacharias1.pdf

Afrikaners en die transendente: Waarom ek die Ortodoksie gekies het

PDF

AS ONS ONS SONDES BELY – ‘N Praktiese riglyn vir die belydenis van sonde Vr. Thomas Hopko, New York, VSA ╰⊰¸¸. •¨* Afrikaans

south africa fffffssss

https://afrikaansortodoks.files.wordpress.com/2012/02/as-ons-ons-sondes-bely.pdf

AS ONS ONS SONDES BELY

‘N Praktiese riglyn vir die belydenis van sonde

Vr. Thomas Hopko, New York, VSA

As ons ons sondes bely ‘n Uistekende boekie ter voorbereiding van die Misterie van die belydenis van sondes deur Vr. Thomas Hopko.

Oor verskillende begrippe van Verlossing – Metropoliet Kallistos Ware, Engeland ╰⊰¸¸. •¨* Afrikaans

afrikka-savanni_dt_26399596_-Fg3724727

https://afrikaansortodoks.files.wordpress.com/2012/02/kallistos-praatjie-oor-verlossing.pdf

Oor verskillende begrippe van Verlossing

Metropoliet Kallistos Ware, Engeland