Begin van die Groot Vastyd ╰⊰¸¸. •¨* Afrikaans

http://havefaithorthodoxy.wordpress.com

HAVE FAITH – ORTHODOXY

Begin van die Groot Vastyd

Welkom by ons nuwe webblad!

Vandag het die begin van die Groot Vastyd aangebreek, ‘n tyd van bekering en inkeer, ter voorbereiding vir die groot feesdag van die Opstanding met die Pasga van die Heer. Dit begin met die Vergifnisvespers waartydens die gelowiges mekaar om vergifnis vra, want daar kan eintlik nie sprake wees van bekering as ons nie bereid is om mekaar se oortredinge te vergewe nie. Hierdie aangrypende diens het vanmiddag in ons kapel plaasgevind waar onderstaande foto geneem is.

Bron:

https://afrikaansortodoks.wordpress.com

https://afrikaansortodoks.wordpress.com/2012/02/26/begin-van-die-groot-vastyd/

Bedehuis Bethanië

Die Sondag van die Ortodoksie ╰⊰¸¸. •¨* Afrikaans

http://orthodox-heart.blogspot.com

ORTHODOX HEART

South_Africa_Hougaard_Malan_27.jpg

2017-04-12-1.jpg

Die Sondag van die Ortodoksie

Bron:

https://afrikaansortodoks.wordpress.com

https://afrikaansortodoks.wordpress.com/2012/03/06/die-sondag-van-die-ortodoksie/

BEDEHUIS BETHANIË

Verlede Sondag het ons die Sondag van die Sege van die Ortodoksie gevier. Hier is ‘n uittreksel uit ons bisdomlike blad oor dié fees.

Vandag, op die eerste Sondag van die Groot Vastyd, gedenk ons die oorwinning van die Ortodoksie oor die kettery van die ikonoklasme. In die agste eeu is die Kerk uitmekaar geskeur deur hulle wat beswaar gemaak het teen die verering van die ikone, en in 787 het die Tweede Konsilie van Nicea daarop gereageer deur die rol van ikone in die Kerk te bevestig en te verklaar dat “Wanneer hierdie voorstellings beskou word, dit hulle wat daarna kyk hulle prototipe sal laat gedenk en liefhê .” Die Konsilie het onderskei tussen aanbidding, wat God alleen toekom, en die verering wat ons aan ikone gee, en verklaar dat wanneer ons ‘n ikoon vereer, ons eintlik die werklikheid vereer wat dit verteenwoordig.

Selfs na die Konsilie het die ikonoklasme voortgeduur totdat die keisering Theodora in 844 die Ortodoksie opnuut gevestig het met ‘n plegtige prosessie en verering van die ikone op die eerste Sondag van die Vastyd. Dit was die begin van vandag se fees en vier die sege van die ware leer oor kettery.

Die sege van die Ortodoksie wat ons vandag vier, staan in volledige samehang met die vroeëre stryd vir die Ortodokse geloof, want wat op die spel was, was nie bloot die geldigheid van die verering van die ikone nie, maar juis die werklikheid van die Vleeswording van Christus, wat die Kerk in vroeëre eeue geworstel het om te bely. Omdat God in Christus volledig mens geword het, is die stoflike self geheillig en het dit ‘n geskikte medium geword om Sy beeltenis weer te gee. Soos Sint Johannes van Damaskus geskryf het: “As ‘n mens eers verstaan dat die Onliggaamlike vir jou mens geword het, is dit vanselfsprekend dat jy Sy menslike beeld kan weergee.”

Onomskryfbare Meester, in u goddelike natuur, en in die laaste tye vlees geword, het dit U behaag om omskryfbaar te word; want deur vlees aan te neem, het U ook al die eienskappe daarvan aangeneem. Wanneer ons daarom die vorm van u gelykenis weergee, gee ons dit ‘n relatiewe verering en word ons verhef tot liefde vir U, en in die navolging van die tradisies van die apostels, verkry ons daaruit die genade van heling.

Uit die Vespers vir die Sondag van die Ortodoksie

Uittreksel uit Evangelion. ‘n Bulletin van die Ortodoks-Christelike Geloof, 4 Maart 2012.

Die Heilige Gregorius Palamas (+1360) ╰⊰¸¸. •¨* Afrikaans

http://saintsofmyheart.wordpress.com

SAINTS OF MY HEART

Die Heilige Gregorius Palamas (+1360)

Bron:

https://afrikaansortodoks.wordpress.com

https://afrikaansortodoks.wordpress.com/2012/03/11/die-heilige-gregorius-palamas/

Bedehuis Bethanië

AFRIKAANS ORTODOKS

Die gedagtenis vandag van Sint Gregorius Palamas op die Tweede Sondag van die Groot Vastyd is deel van ‘n regstreekse voortsetting van die Sege van die Ortodoksie wat ons verlede week gevier het. Want deur die erkenning van die rol wat Sint Gregorius Palamas in die oorwinning van die ketterye van die veertiende eeu gespeel het, vier ons ‘n hernieude sege van die Ortodoksie oor ‘n groot bedreiding vir die geloof.

Sint Gregorius is in 1296 gebore. Na ‘n aanvanklik sekulêre opvoeding het hy die monnike-lewe op die Berg Athos, wat destyds ‘n florerende sentrum van die Ortodokse kloosterwese was, betree. Hoewel hy bekend is vir sy bydrae tot die teologie van die hesigasme, of stille gebed, was sy bydrae tot die Kerk veel wyer as dit, en het hy die integrasie van die privaatgebed van die monnik met die openbare aanbidding van die Kerk beklemtoon.

Na ongeveer twintig jaar as monnik het Sint Gregorius betrokke geraak by die verdediging van die tradisionele geloof van die Kerk teen ‘n sekere Barlaam wat deur die denke van die westerse Renaissance beïnvloed is. Barlaam het beweer dat ons God nie kan ken nie en dit het ‘n sterk reaksie by Sint Gregorius ontlok, wat aangevoer het dat hoewel God onkenbaar is, Hy Hom wel openbaar en dat Christus, deur die vleeswording, ons ‘n bonatuurlike kennis geskenk het. Bowendien het Sint Gregorius se verdediging van die hesigasme, wat kort daarna wyd deur die hele Kerk aanvaar is, ‘n teologiese fondament voorsien wat die teologiese gronde van die monnike-lewe duideliker gemaak het en dit by die liturgiese lewe van die Kerk geïntegreer het.

In 1347 is Sint Gregorius as aartsbiskop van Thessalonika gewy en was hy bekend vir sy goot pastorale toewyding, en sy preke uit hierdie tyd is merkwaardig wat betref die pastorale eenvoud daarvan en die fokus wat hulle geplaas het op die sentraliteit van Christus.

Vir hulle wat in die duister van die sonde woon, het U in hierdie tyd van onthouding lig gebring, o Christus.. Toon ons daarom die glorieryke dag van u Lyding sodat ons tot U mag roep: Staan op, o God, en ontferm U oor ons.
Uit die Mette vir Gregorius Palama

Uittreksel uit Evangelion. ‘n Bulletin van die Ortodoks-Christelike Geloof, 11 Maart 2012

Nuus – Bedehuis Bethanië – Afrikaans Ortodoks ╰⊰¸¸.•¨* Afrikaans

noi-khong-co-mua-dong-3

https://afrikaansortodoks.wordpress.com/nuus/

Nuus╰⊰¸¸.•¨* Bedehuis Bethanië – Afrikaans Ortodoks

Link: Orthodox Christian Initiative for Africa

http://grforafrica.blogspot.com

Orthodox Christian Initiative for Africa

We are Orthodox Christian Greeks. Because we are Orthodox Christians, we love our country, our people and all the peoples of the earth; this of course includes our African brothers and sisters.

Wie is Jesus Christus? ╰⊰¸¸. •¨* Afrikaans

http://textsorthodoxy.wordpress.com

TEXTS – ORTHODOXY

Wie is Jesus Christus?

Wat het Jesus gesê oor wie Hy was? Wat sê die Bybel van wie Hy was? Kom ons kyk eerstens na Jesus se woorde in Johannes 10:30, “Ek en die Vader is een.” Met die eerste oogopslag lyk dit nie asof Jesus daarop aanspraak maak dat Hy God is nie, maar kyk na die Jode se reaksie op hierdie stelling, “Dit gaan nie daaroor dat jy mense gehelp het nie. Wat ons briesend maak, is dat jy God beledig. Jy, wat ’n gewone mens is, stel jouself sommer as God aan. Waar het jy dít nou al gehoor?” (Johannes 10:33). Die Jode het gedink dat Jesus in sy stelling daarop aanspraak maak dat Hy God is. In die daaropvolgende verse het Jesus nooit die Jode anders probeer oortuig deur te sê, “Ek maak nie daarop aanspraak dat ek God is nie.” Dit dui daarop dat Jesus gesê het Hy is God deur te sê, “ Ek en die Vader is een” (Johannes 10:30). Johannes 8:58 is nog ’n voorbeeld waar Jesus gesê het: “Luister hierna: Abraham was nog nie eens gebore nie, toe was ek al daar.” In reaksie hierop het die Jode weereens klippe opgetel om Jesus te stenig (Johannes 8:59). Jesus het gesê “Ek-wat-is”, wat ’n direkte toepassing van die Ou-Testamentiese naam vir God is (Eksodus 3:14). Hoekom sou die Jode Jesus wou stenig as die Hy nie iets gesê het wat hulle geglo het lasterlik was nie, naamlik ’n aanspraak daarop om God te wees?

Johannes 1:1 sê dat “die Woord was God.” Johannes 1:14 sê “Jesus het toe as mens aarde toe gekom.” Dit dui baie duidelik daarop dat Jesus God as mens is. Die dissipel Thomas het aan Jesus gesê, “My Here en my God!” (Johannes 20:28). Jesus het hom nie reg gehelp nie. Die Apostel Paulus beskryf Hom as, “…ons wonderlike God en Verlosser, Jesus Christus” (Titus 2:13). Die Apostel Petrus sê dieselfde, “…ons God en Verlosser, Jesus Christus” (2 Petrus 1:1). God die Vader is ook getuie van Jesus se identiteit, “Maar van sy Seun sê Hy: U, o God, sal vir ewig en altyd heers. Soos ’n koning sal U vir altyd goed en reg regeer.” Ou-Testamentiese profesieë van Christus kondig sy Goddelikheid aan, “Daar is vir ons ’n Kind gebore! Dit is ’n Seun wat aan ons gegee is! Hy sal oor ons regeer en sy koninklike titels sal wees: Spesiale Raadsman, God wat sterk is, Ewige Vader, Koning van Vrede.”

Source:

http://heartquestionsandanswers.wordpress.com

HEART QUESTIONS AND ANSWERS

Link: Bedehuis Bethanië – Afrikaans Ortodoks ╰⊰¸¸.•¨* Afrikaans

Table Mountain across Table Bay, Cape Town, South Africa

https://afrikaansortodoks.wordpress.com

Bedehuis Bethanië

╰⊰¸¸.•¨*

Afrikaans Ortodoks

Ortodokse Kerk van Hl. Mary Egipte

Robertson, 6705, Suid-Afrika

Klik HIER – Robertson, Suid-Africa

Bedehuis

Die eiendom waarop ons retrêthuis geleë is, is ‘n kleinhoewe ongeveer drie kilometer buite die dorp Robertson en het ‘n asemrowende uitsig op die Langeberge. Dit is die ideale uitspanplek vir siele wat smag na stilte en is tot die beskikking van enigiemand wat eerlik en opreg soek na God. In die kapel, gewy aan die Heilige Maria, die Egiptenaar, (seker een van die merkwaardigste vroue in die Kerk se geskiedenis; wie se verhaal binnekort op ons webblad sal verskyn) kan mense in ‘n Ortodokse atmosfeer mediteer en bid.

Die retrêthuis is ook die basis vir ‘n Ortodokse uitreiking na die gemeenskap van Robertson en omgewing.

Bron:

https://afrikaansortodoks.wordpress.com

https://afrikaansortodoks.wordpress.com/bedehuis/

AFRIKAANS ORTODOKS